Hangi Ürünü / Konuyu Arıyorsunuz
 • Favorilerim
 • Hesabım
 • Üye Girişi
 • Sepetim0
Shiseido Ultimune
ÜRÜNLER
 • {{p.Name}} {{p.Fields[95]}}
  {{p.Fields[113]}}

  {{p.Name}}

  {{p.Fields[124]}}
  {{p.OldPrice }} TL {{p.Price}} TL
TÜM SONUÇLARI GÖRÜN
BLOG YAZILARI
 • {{c.Name}}
  {{category.Name}}

  {{c.Name}}

  {{c.SmallDescription}}

  {{c.CreateDate | date : 'MMMM dd, yyyy'}}
TÜM SONUÇLARI GÖRÜN

Üyelik Sözleşmesi

1. Taraflar

a) www.makyajtrendi.com internet sitesinin faaliyetlerini yürüten Huzur Mahallesi Maslak Ayazağa Cad. No: 4 B/601 Sarıyer/İstanbul adresinde mukim TS KOZMETİK ANONİM ŞİRKETİ (Ticaret Sicil No: 177575-5) (Bundan böyle "TS KOZMETİK" olarak anılacaktır).

 

b) www.makyajtrendi.com internet sitesine üye olan internet kullanıcısı (bundan böyle "Üye" olarak anılacaktır)

 

2. Sözleşmenin Konusu

İşbu Sözleşme'nin konusu TS KOZMETİK’in sahip olduğu www.makyajtrendi.com internet sitesinin genel kullanım şartları, kurallar, Üye’nin faydalanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin sorumlulukların belirlenmesidir.

 

Üyelik Sözleşmesi'nin kapsamı, işbu Sözleşme ile Site içerisinde yer alan, kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin olarak TS KOZMETİK tarafından yapılmış olan bilcümle uyarı, yazı ve açıklama gibi beyanlardır. Üye, Üyelik Sözleşmesi'nin hükümlerini kabul etmekle, Site içinde yer alan, kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin olarak TS KOZMETİK tarafından açıklanan her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır. Üye, bahsi geçen beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

3. Tanımlar

Hizmet/Hizmetler: Üye’lerin işbu sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmek amacıyla TS KOZMETİK tarafından ortaya konulan uygulamalar.

 

Web Sitesi : www.makyajtrendi.com alan adı ile ulaşılabilen TS KOZMETİK’in işbu Sözleşme ile kapsamı belirlenen hizmetleri sunduğu Web Sitesi (Bundan böyle “Site” olarak anılacaktır)

 

Üye/Üyeler: Web sitesine üye olan ve Web Sitesi'nde yer alan içerik, uygulama ve hizmetlerden yararlanan gerçek ya da tüzel kişiler

 

Link: Site üzerinden başka bir web sitesi veya bilgisayar uygulamasına, içerik erişimini mümkün kılan bağlantıdır.

Herhangi bir şekilde Site’ye erişim sağlayan veya Site’de sunulan hizmetlerden yararlanan her gerçek ve/veya tüzel kişi, kullanım ve üyelik koşullarını içeren işbu Sözleşme’nin (Aşağıda kısaca “Sözleşme” olarak anılacaktır) tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Bu Site’de sunulan hizmetler TS KOZMETİK tarafından sağlanmaktadır ve TS KOZMETIK Site’nin yasal sahibi olup, Site üzerinde her türlü kullanım ve tasarruf yetkisi münhasıran TS KOZMETİK’e aittir.

 

4. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

4.1 Site, tüm Üyeler’ine açıktır. Site üzerinde verilen hizmetler aksi belirtilmedikçe ücretsizdir.

4.2. Üye, www.makyajtrendi.com internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, TS KOZMETİK’in bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

 

Üye, Site üzerinden yürütülen tüm faaliyetlerden, yasalar gereğince temyiz kudretine sahip ve kanunen reşit sayılan kişilerin (18 yaşından büyük olma koşulu başta olmak üzere) faydalanabileceğini, reşit olmayan kişilerin (18 yaşından küçükler başta olmak üzere) ancak yasal temsilcileri aracılığıyla işlem yapabileceğini; aksi halde TS KOZMETİK’in bir sorumluluğu olmayacağını bildiklerini kabul ve taahhüt ederler.

 

4.3. Üyeler’in TS KOZMETİK tarafından sunulan hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla kullandıkları sisteme erişim araçlarının (Kullanıcı ismi, şifre vb.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen Üyeler’in sorumluluğundadır. Üyeler’in, sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı Üyeler’in ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlara istinaden TS KOZMETİK’in, doğrudan veya dolaylı, herhangi bir sorumluluğu yoktur. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından TS KOZMETİK'e karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, TS KOZMETİK’in söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.

 

4.4. Üye, www.makyajtrendi.com internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran Üye’yi bağlayacaktır.

 

4.5. Üye, www.makyajtrendi.com internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, Üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.

 

4.6. www.makyajtrendi.com internet sitesi ve/veya hakkında Üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen Üyeler’in kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin TS KOZMETİK ile hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. TS KOZMETİK’in Üye’nin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle Üye’nin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

 

4.7. TS KOZMETİK, Üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve Üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Üye, www.makyajtrendi.com internet sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden TS KOZMETİK'den tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.

 

4.8. Üye, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Üye, TS KOZMETİK’in yazılı onayı olmadan, Üyelik Sözleşmesi kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, kısmen veya tamamen, herhangi bir üçüncü kişiye devretmemeyi kabul etmiştir. Aksi takdirde, sayılan hallerden doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen Üye’ye aittir.

 

4.9. İşbu Üyelik Sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden Üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, TS KOZMETİK'i bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, TS KOZMETİK’in Üye’ye karşı Üyelik Sözleşmesi’ne uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

 

4.10. TS KOZMETİK'in her zaman tek taraflı olarak gerekçe göstermeden, bir bildirimde bulunmadan Üye’nin üyeliğini silme, müşteriye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, TS KOZMETİK'in hiçbir sorumluluğu yoktur. TS KOZMETİK veya Üye tarafından sonlandırılan kullanıcı hesabına ait her türlü kaydı silip silmeme kararı TS KOZMETİK'e aittir. Kullanıcı silinen kayıtlarla ilgili herhangi bir hak veya tazminat talebinde bulunamaz.

 

4.11. Üyelik iptali ve hesap silme işlemi kullanıcı tarafından www.makyajtrendi.com internet sitesi üzerinden yapılabilir. Üyeliğini bitiren kullanıcının sitedeki hesabına giriş yetkisi iptal edilecektir.

 

4.12. Üyeler’in birbirleri ve/veya üçüncü kişilerle olan ilişkileri kendi sorumluluklarındadır.

 

4.13. Site’nin belirli yerlerinde o bölüme özel farklı kurallar veya yükümlülükler belirtilebilir. Bu bölümleri kullanan kişi ve kuruluşlar peşinen belirtilen bu kuralları kabul etmiş sayılır.

 

4.14. www.makyajtrendi.com internet sitesi yazılım ve tasarımı ve sitede bulunan her türlü marka da dâhil olmak üzere tüm görsel içerikler TS KOZMETİK mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar Üye tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez.

 

4.15. TS KOZMETİK tarafından www.makyajtrendi.com internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Site’ye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve Site’ye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web Sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun şekilde toplanabilir. Kişisel verilerin işlenmesi ile ilgili aydınlatma metnine https://www.makyajtrendi.com/icerik/kurumsal/kisisel-verilerin-islenmesi-aydinlatma-metni adresinden erişebilirsiniz. 

 

4.16. TS KOZMETİK, Üye’nin kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya (a) yasal gereklere uygun hareket etmek veya TS KOZMETİK'e tebliğ edilen yasal işlemlere uymak; (b) TS KOZMETİK ve TS KOZMETİK Web Sitesi ailesinin haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir. Kişisel verilerin işlenmesi ile ilgili aydınlatma metnine https://www.makyajtrendi.com/icerik/kurumsal/kisisel-verilerin-islenmesi-aydinlatma-metni adresinden erişebilirsiniz. 

 

4.17. TS KOZMETİK, Web Sitesinin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkânlar dâhilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için Üye’nin, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda Üye, TS KOZMETİK Web Sitesi'ne girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

 

4.18. TS KOZMETİK, Site’nin içeriğini dilediği zaman değiştirme, Üyeler’e sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme veya TS KOZMETİK Web Sitesi'nde Üyelik Sözleşmesi sonlandığında veya feshedildiğinde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.

 

4.19. Üye bilgileri TS KOZMETİK tarafından daha iyi hizmet verebilmek amacı ile takip edilmektedir. Bu bilgiler gizlilik şartlarına bağlı kalınarak ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun şekilde, içeriği genişletilmek ve iyileştirmek amacı ile reklam, pazarlama, kredi kartı ve üyelik uygulamaları vb. konularda işbirliği yaptığı firmalarla paylaşılabilmektedir. Amaç Site’nin kullanıcılarına sunduğu deneyimi ve www.makyajtrendi.com internet sitesini geliştirmektir.

 

4.20. Bir Üye’nin birden fazla hesabı olamaz. Aksi durumun tespiti halinde sahteliği tespit edilen hesapların Üye’ye bildirimde bulunmaksızın kapatılması/dondurulması tamamen TS KOZMETİK takdirindedir. Birden fazla hesap ile sistemden kazanç elde etmeye çalışan Üye’nin bu kazanımları korunmaz ve ihlal halinin birden fazla kez vuku bulması halinde ilgili aykırılık Üyelik Sözleşmesi’nin esaslı ihlal hallerinden olacağından, TS KOZMETİK'in üyelikten çıkarma dâhil sair yollara başvurma hakkı saklıdır.

 

4.21. TS KOZMETİK, Üyelik Sözleşmesi’nin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm Üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.

 

4.22. Taraflar, TS KOZMETİK'e ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HMK madde 193'e uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.

 

4.23. TS KOZMETİK, herhangi bir değişiklik olması halinde güncel kullanım şartlarını aynı link altında yeni tarih güncellemesi ile sitesinde yayınlayacak, gerek görmesi halinde elektronik posta ile kullanıcılarına bildirecektir. Yenilenmiş güncel kullanım şartları, www.makyajtrendi.com adresinde yayınlandığı andan itibaren geçerli olacak ve www.makyajtrendi.com sitesinin veya hizmetlerinin kullanımı o andan itibaren yenilenmiş kullanım şartlarına bağlı olacaktır.

 

4.24. Üye, servisten faydalanmaya başlandığı andan itibaren bu Üyelik Sözleşmesi’nin tüm hükümlerini kabul etmiş sayılacağını ve sözleşmenin kendisi hakkında hüküm ifade edeceğini kabul eder. Üye işbu Sözleşme ile üstlenmiş olduğu yükümlülüklere aykırı hareketi nedeni ile TS KOZMETİK'in uğrayacağı her türlü zararı aynen tazmin etmeyi kabul eder. TS KOZMETİK, Üye’nin Sözleşme’ye aykırı davranışları nedeni ile kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kalabileceği her türlü tazminat ve/veya idari ve/veya adli para cezaları için Üye’ye aynen rücu hakkına sahiptir.

 

4.25 Üye, Site üzerinden TS KOZMETİK hakkındaki dileklerini, önerilerini ve şikâyetlerini yazabilir. Site üzerinden herhangi bir Üye'nin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle TS KOZMETİK veya üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan, beyan eden Üye münhasıran ve münferiden sorumludur. Hizmetler’in kullanımı sırasında kaybolacak ve/veya eksik alınacak, yanlış adrese iletilecek bilgi mesaj ve dosyalardan TS KOZMETİK sorumlu tutulamaz. Üye, bu gibi durumların ortaya çıkması sonucu TS KOZMETİK’in uğrayacağı tüm zararların karşılanması zorunluluğunun münhasıran ve münferiden kendisine ait olduğunu kabul eder.

 

4.26 TS KOZMETİK herhangi bir zamanda sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Sistemin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı TS KOZMETİK’in Üyeler’e veya üçüncü şahıslara karşı hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

 

4.27 Site üzerinden, TS KOZMETİK’in kendi kontrolünde olmayan ve/veya başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve/veya işlettiği başka web sitelerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler Üye’ye yönlendirme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememekte ve Link verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir garanti niteliği taşımamaktadır.

 

4.28 Üye, TS KOZMETİK’in Site üzerinden gerçekleştireceği her türlü kampanya ve çekiliş kapsamında, kampanyalara ve çekilişlere katılmaya hak kazanan Üyeler’in, üyelik bilgilerini kampanya ve çekiliş ile ilgili kişi ve kurumlarla paylaşacağını ve bu sebeple TS KOZMETİK’den herhangi bir tazminat talebinde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

5. Sözleşmenin Feshi

İşbu sözleşme Üye’nin üyeliğini iptal etmesi veya TS KOZMETİK tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. TS KOZMETİK Üye’nin Üyelik Sözleşmesi’nin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda Üye’nin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

 

6. İhtilafların İhlali

İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflarda İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 

7. Tebligat Adresleri

Üye’nin TS KOZMETİK'e bildirdiği elektronik posta adresi, bu sözleşme ile ilgili olarak yapılacak her türlü bildirim için yasal adresin isteneceği elektronik posta olarak kabul edilir.

 

Taraflar, mevcut elektronik postalarındaki değişiklikleri yazılı olarak diğer tarafa 3 (üç) gün içinde bildirmedikçe, eski elektronik postalara yapılacak isteklerin geçerli olacağını ve kendilerine yapılmış sayılacağını kabul ederler.

 

TS KOZMETİK tarafından Üye’nin bildirmiş olduğu kayıtlı elektronik posta adresini kullanarak yapacağı her türlü bildirimin elektronik postanın TS KOZMETİK tarafından gönderilmesinden 1 (bir) gün sonra kullanıcıya ulaştığı kabul edilecektir.

 

8.Mücbir Sebepler

"Mücbir sebep" terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır. Mücbir Sebep sayılan tüm hallerde TS KOZMETİK Sözleşme ile belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar TS KOZMETİK için gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek ve Üye bu durumlar için TS KOZMETİK’den herhangi bir nam altında tazminat talep edemeyecektir.

 

9. Yürürlük

Üye’nin, üyelik kaydı yapması Üye’nin Üyelik Sözleşmesi’nde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve Üyelik Sözleşmesi’nde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme Üye’nin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlülüğe girmiştir.

 

Sepetinizde Ürün Bulunmuyor

SEPETİNİZDE ÜRÜN BULUNMUYOR

Alışverişe geri dönerek seçiminizi yapabilirsiniz.

ALIŞVERİŞE DÖN

SEPETİNİZ